จัดหางาน เอ-ลิงค์

ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ.2544 เราเป็นผู้นำทางด้านการสรรหาบุคลากรคุณภาพให้กับบริษัทญี่ปุ่นชั้นนำที่เข้ามาลงทุนในประเทศไทย โดยมีฐานข้อมูลของผู้หางานมากกว่า 175,000 คน และได้ร่วมงานกับบริษัทญี่ปุ่นกว่า 5,000 บริษัท ทั้งในกทม. และจังหวัดหัวเมืองอุตสาหกรรมชั้นนำ


ด้วยทีมงานด้านการสรรหาที่มีจุดเด่นทางด้านความรู้ที่หลากหลาย และประสบการณ์การทำงานที่ยาวนานเราให้คำมั่นสัญญาว่าเราคือ "Best Way to Best Job" ซึ่งเรามีความมุ่งมั่นที่จะให้บริการลูกค้าอย่างมืออาชีพ ทั้งบริษัทและผู้หางาน เพื่อให้เกิดความสัมพันธ์ที่เป็นประโยชน์ร่วมกัน เป็นไปตามคำขวัญ และพันธกิจของเรา


  • ชื่อบริษัท : บริษัท จัดหางาน เอ-ลิงค์ จำกัด
  • ที่อยู่ : 92/51 ยูนิตเอ อาคารสาธรธานี2 ชั้น 18 ถ.สาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ
  • โทรศัพท์ : +66 2233 1111
  • แฟกซ์ : +66 2236 5999
  • วันที่ก่อตั้ง : 27 กันยายน 2544
  • ทุนจดทะเบียน : 5,000,000 บาท

วิสัยทัศน์

เพื่อสร้างโอกาสที่ดีให้แก่ผู้คนและสังคม เชื่อมต่อความต้องการและเพิ่มรอยยิ้มให้แก่ทุกคนบนโลกนี้ ปฏิบัติงานอย่างดีที่สุดในการนำเสนอโอกาสใหม่ๆ และเพิ่มสิ่งที่พิเศษในทุกๆ วัน โดยมีเป้าหมายในการสร้างและพัฒนาสังคมไทยให้เติบโตมากขึ้นกว่าเดิม


พันธกิจ

เพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้ทุกคน รวมพลังองค์กร และอยู่เหนือขอบเขตโดยการใช้นวัตกรรมทางด้านการจัดการทรัพยากรมนุษย์


สารจากผู้บริหาร

ในปัจจุบันเราต้องเผชิญกับความท้าทายของตลาดแรงงาน ภายใต้อิทธิพลของการขาดแคลนแรงงาน, การเปลี่ยนแปลงกฎหมายแรงงานในไทย และการพัฒนาทางด้านเทคโนโลยี ซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นผลกระทบที่เกิดจากผู้หางานมีความคาดหวังต่อการจ้างงานที่หลากหลายมากขึ้นและอยากมีวิถีชีวิตที่ดีกว่าเดิม ยิ่งมีคนจำนวนมากขึ้น ความต้องการก็หลากหลายมากขึ้นตามลำดับ ดังนั้นทุกๆ องค์กรจึงจำเป็นต้องปรับปรุง กระบวนการจ้างงานเพื่อสร้างทางเลือกให้แก่พนักงานอันจะส่งผลดีมาถึงผลิตผลขององค์กร และเนื่องจากความยืดหยุ่นของตลาดแรงงาน องค์กรทั้งหลายจึงต้องตอบสนองความต้องการของผู้หางานและต้องเพิ่มตัวเลือกในรูปแบบการทำงานมากขึ้น


ในอนาคตสภาพแวดล้อมการทำงานจะมีการเปลี่ยนแปลงอย่างเห็นได้ชัด แต่ไม่ว่าจะเปลี่ยนแปลงไปอย่างไร ความเป็นจริงคือผู้คนจะเติบโตขึ้นผ่านการทำงานและการเจริญเติบโตของแต่ละบุคคลจะช่วยกระตุ้นองค์กรและกระตุ้นเศรษฐกิจได้เป็นอย่างดี


เราเชื่อว่าพันธกิจของเราคือการสนับสนุนและสร้างการเจริญเติบโตในคนและองค์กร ซึ่ง เอ-ลิงค์ มุ่งมั่นที่จะขยายบริการให้มีความหลากหลาย เพื่อสร้างโอกาสให้ทุกคนและแก้ปัญหาให้ทุกองค์กรมีการเจริญเติบโตมากยิ่งขึ้น


ลูกค้าของเรา